top of page
IMG_0686.jpg

Visie op welbevinden

Binnen onze school staat het welbevinden van elke leerling centraal. We geloven sterk dat een positief leer- en leefklimaat essentieel is voor de persoonlijke groei en het succes van elke leerling. Onze visie is gebaseerd op enkele belangrijke pijlers, waarbij we streven naar harmonie, samenhorigheid en groei voor iedereen. Kort samengevat: Groei, leer en straal!  

Activiteit start schooljaar BS de Brug Bocholt

_

Sterke start!

De Gouden Weken vormen het fundament van ons schooljaar. In deze eerste weken besteden we extra aandacht aan het opbouwen van een positieve en veilige sfeer op school. Leerkrachten en leerlingen leren elkaar kennen, ontwikkelen wederzijds respect en bouwen aan een hechte band. Dit legt de basis voor een jaar waarin iedereen zich gezien en gehoord voelt. 

_

Samen groeien!

Onze buddywerking is gericht op het versterken van sociale relaties tussen leerlingen. Oudere leerlingen worden buddies voor jongere leerlingen, waarbij ze hen ondersteunen, begeleiden en vriendschappen smeden. Dit initiatief bevordert niet alleen het welbevinden van de jongere leerlingen, maar ook de verantwoordelijkheid en empathie van de oudere leerlingen.

Verwonderde leerlingen BS de Brug Bocholt
Speel-o-theek BS de Brug Bocholt

_

Spelen en leren

Onze Speel-o-theek biedt leerlingen de mogelijkheid om educatieve spellen en materiaal te lenen. We geloven dat spelen een cruciale rol speelt in de ontwikkeling van sociale vaardigheden, creativiteit en probleemoplossend vermogen. Door het stimuleren van spel in en buiten de klas, dragen we bij aan het welbevinden en de positieve ontwikkeling van onze leerlingen.

_

Praten en zorgen voor

We investeren in het aanleren van conflictoplossende vaardigheden, waarbij communicatie en empathie centraal staan. Onze leerlingen leren hoe ze respectvol met elkaar kunnen omgaan, meningsverschillen kunnen bespreken en constructieve oplossingen kunnen vinden. Zo verminderen we niet alleen conflicten, maar stimuleren we ook persoonlijke groei.

Leerling BS de Brug Bocholt
Leerlingen BS de Brug Bocholt

_

Samenhorigheid

Bij onze school streven we ernaar een hechte gemeenschap te creëren, waarin iedereen zich deel voelt van iets groters. Dit doen we door gezamenlijke activiteiten, vieringen en betrokkenheid van ouders en de bredere gemeenschap. Samenhorigheid draagt bij aan een positief leer- en leefklimaat waarin iedereen zich gewaardeerd en gesteund voelt.

_

Digiwijs

we zetten ons in om leerlingen te ondersteunen en hen te helpen opgroeien tot verantwoordelijke digitale burgers die de online wereld op een positieve en veilige manier kunnen verkennen. We streven ernaar om een cultuur van respect, medeleven en verdraagzaamheid te bevorderen, waarin pesten van welke aard dan ook, zowel offline als online, niet wordt getolereerd. 

Speel-o-theek BS de Brug Bocholt

We omarmen het concept van Nieuwe Autoriteit om op een respectvolle en constructieve manier met conflictsituaties om te gaan. We streven naar een positieve benadering van situaties, waarbij we uitgaan van verbondenheid en verantwoordelijkheid. Het doel is om conflicten te verminderen en leerlingen te leren hoe ze op een constructieve manier met moeilijke situaties kunnen omgaan. 

Binnen onze visie is het welbevinden van onze leerlingen niet alleen een doel, maar ook een leidraad. We geloven dat een positief leer- en leefklimaat waarin de Gouden Weken, buddywerking, Nieuwe Autoriteit, het Speel-o-theek uitleensysteem, conflictoplossing en samenhorigheid centraal staan, de beste omgeving biedt voor persoonlijke groei, ontwikkeling en succes voor al onze leerlingen. Samen bouwen we aan een school waarin iedereen zich thuis voelt. 

bottom of page