top of page

Schoolraad

De schoolraad is een belangrijk orgaan dat de stem van de diverse personen in onze school vertegenwoordigt. Onze raad bestaat uit ouders, leerkrachten, en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap, die samenwerken om de strategische richting en het beleid van de school vorm te geven.

Samenstelling leerlingenraad

Samenstelling schoolraad


Directie Ellen Biliën

Voorzitter Bert Beckers

Ondervoorzitter Anja Smids

Secretaris Katrien Colaers

Leden Kelly Eygemans

Wendy Janssens

Liesje Verheyen

Katrien Colaers

Evy Wans

Emmy Vangompel


 

bottom of page